hero-image

Over Ben Sajet

Ben Sajet (1967). Fotograaf: Hans Steinmeier, Anefo.

Amsterdamse dokters hebben een naam op te houden als het gaat om betrokkenheid bij wat er in de stad gebeurt. Dat gold bijvoorbeeld voor dokter Sarphati die aan de wieg stond van tal van initiatieven om de leefbaarheid van het verpauperde 19de eeuwse Amsterdam weer nieuw leven in te blazen. Maar dit gold zeker ook voor Ben Sajet die na de oorlog als GGD arts in Amsterdam werkzaam was. Hij zag dat er een groot tekort was aan voorzieningen voor kwetsbare Amsterdammers. Zij waren aangewezen op voorzieningen ver buiten Amsterdam in bossen en duinen. Ben Sajet activeerde en mobiliseerde zorgaanbieders, stadsbestuurders en financiers en  was betrokken bij het realiseren van verpleeghuizen, voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking en Amsterdammers die psychische zorg nodig hadden. Vanuit die betrokkenheid was hij ook lid van de Amsterdamse gemeenteraad en droeg hij actief bij aan het beleid van Amsterdam op het terrein van preventie en gezondheidszorg.

Het levensverhaal van Ben Sajet wordt verteld in de documentaire ‘Ben Sajet; Als u het wilt is het geen sprookje.’ U kunt de documentaire hier bekijken.