Academische leerwerkplaats voor vernieuwing van de zorgpraktijk

hero-image

Het Ben Sajet Centrum brengt partijen bij elkaar voor vernieuwing van de langdurige zorg. Met als doel de kwaliteit van leven van mensen Рdie op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen Рstructureel te verbeteren. Dit doen wij in programma’s waarin academische kennis, praktijkgericht onderzoek, de beroepspraktijk en het onderwijs worden samengebracht. En met sterke partners die beschikken over alle kennis, ervaring en mogelijkheden. De opgedane nieuwe inzichten brengen we daarna in de praktijk.

 

Programma's

Partners