Vernieuwen door verbinden

hero-image

Academische Leerwerkplaats Innovatie Langdurige Zorg

De zorgvraag verandert. Opvattingen van mensen over ‘hun’ zorg zijn volop in beweging. En de samenstelling van de Amsterdamse bevolking verandert snel. Zorgprofessionals nemen initiatieven om de zorg beter te laten aansluiten op de veranderende vraag. De wetenschap ontwikkelt nieuwe inzichten over ziekte en beperking en hoe je hiermee het best kunt omgaan. Er ontstaan nieuwe inzichten over dementie, over gezondheidszorg voor ouderen, over het omgaan met een verstandelijke beperking, of over participatie. Ook beroepsopleidingen staan niet stil en geven zo een impuls aan de zorg. Op 22 april 2016 zijn we van start gegaan met een conferentie en is gesproken over kansen en opgaven voor de langdurige zorg. Deze uitdaging pakken we op.

Het Ben Sajet Centrum wil onderzoekers, professionals en opleiders bij elkaar brengen. Niet als doel op zich, maar om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren.

We zijn trots op onze naam, waarmee we eer geven aan Ben Sajet, de arts die het verschil maakte voor kwetsbare Amsterdammers. Wie hij was, lees je  hier.

Programma's

Partners