Ontwikkelraad Programma Dementie

Ons Doel

Wij streven naar een stad waar mensen met dementie en naasten de steun krijgen die ze verdienen. Doordat onze ervaringsdeskundigheid wordt betrokken, weten we dat de wensen en behoeften van mensen met dementie in Amsterdam daadwerkelijk worden gehoord. Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken we aan programma’s en projecten om de kwaliteit van leven met dementie te verbeteren.

Waarden

Dit betekent dat we als ontwikkelraad

  • vanaf de start van een initiatief betrokken zijn
  • luisteren, maar ook een actieve bijdrage leveren
  • onze ervaringskennis en deskundigheid inzetten
  • altijd vanuit onze achterban spreken

Lopende projecten

  • Netwerkproject ‘Beter Samen’
  • Netwerkproject ‘Samen Rijk’

Missie projecten

In de projecten ‘Beter Samen’ en ‘Samen Rijk’ wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zich beter gesteund kunnen voelen door hun omgeving. Doel is achterhalen wat je als persoon zelf, als familie en hulpverleners kunt doen om steun te ervaren van kennissen, vrienden en
buurtgenoten in je leven en werk met dementie.

Deze projecten worden gefinancierd door ZonMw (Beter Samen) en FNO (Samen Rijk). De
projecten worden uitgevoerd door: Amsta, Ben Sajetcentrum, Cordaan, Gemeente
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Stichting het Kandidatennetwerk, Stichting
Odensehuis en de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Amie de Vries
Kwartiermaker programma Dementie (Ben Sajet Centrum)
E amie@bensajetcentrum.nl
T 06 52824290