Ontwikkelraad Programma Dementie

Ons doel

Wij streven naar een stad waar mensen met dementie en naasten de steun krijgen die ze verdienen. Omdat onze ervaringsdeskundigheid wordt betrokken, weten we dat de wensen en behoeften van mensen met dementie daadwerkelijk worden gehoord.

Dit betekent dat we als ontwikkelraad:

  • vanaf de start van een initiatief betrokken zijn
  • luisteren, maar ook een actieve bijdrage leveren
  • onze ervaringskennis en deskundigheid inzetten
  • altijd vanuit onze achterban spreken

Lopende projecten

Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie  verbeteren. Binnen het project ‘Beter Samen’ (gehonoreerd door ZonMw) leren zorgverleners hoe zij kennissen, familie en buren samen brengen rond thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Het project Samen Rijk (gehonoreerd door FNO) gaat over de versterking van netwerken rond mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen.

De projecten worden uitgevoerd door: Amsta, Ben Sajetcentrum, Cordaan, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Stichting het Kandidatennetwerk, Stichting Odensehuis en de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Amie de Vries
Programmamaker programma Dementie (Ben Sajet Centrum)
E amie@bensajetcentrum.nl
T 06 52824290