Cross-over werkplaats – Serie netwerken – Bijeenkomst I ‘Het perspectief van buren en hulpverleners’

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen, Serie Netwerken

  • Datum: donderdag 13 september
  • Tijdstip: 17.00-19.30
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 – 1 hoog, 1011 JH Amsterdam
  • Doelgroep: professionals, beleidsmedewerkers en managers in de dagbesteding


OVER DEZE SERIE

De zorg voor mensen met een beperking, mensen met een dementie, en mensen met een GGZ-achtergrond is de afgelopen jaren veranderd. Als een gevolg van die veranderingen wonen méér burgers met een kwetsbaarheid (langer) zelfstandig in de wijk.

Deze mensen met een kwetsbaarheid hebben gemeen dat zij soms het overzicht kwijt raken, of dat zij perioden angstig zijn. Voor steun zijn zij in die perioden mede aangewezen op hun buurtgenoten. Lastig is dat deze buurtgenoten vaak niet goed hoe zij kunnen helpen. De interactie met hun buren met een kwetsbaarheid verwart hen.

Hoe ervaren buurtbewoners de omgang met buren die zij niet direct begrijpen? Hoe ziet het dagelijks leven van mensen met een cognitieve of psychische kwetsbaarheid er eigenlijk uit? Welke methoden zijn er om er als professional voor te zorgen dat buren en jouw cliënten elkaar beter weten te vinden en elkaar kunnen steunen? Hoe verbeteren we deze zogenaamde ‘netwerkinterventies’, zodat ze nog beter aansluiten bij het dagelijks leven van mensen met een beperking, mensen met een dementie en mensen met een GGZ-achtergrond en hun buren?

Deze serie cross-over werkplaatsen wordt georganiseerd door de Ben Sajetcentrum programma’s VGZ en Dementie. Onderzoekers van het lectoraat Community Care van de HvA, en van de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van de UvA gaan tijdens deze werkplaatsen over hun onderzoeken met u in gesprek!

OVER DEZE WERKPLAATS
In deze werkplaats staat het perspectief van buren en professionals centraal. Samen met onderzoekers van het Lectoraat Community Care van de HvA en van de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van de UvA gaan we in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er als buurtbewoners elkaar niet goed begrijpen?
  • Wat maakt de interactie tussen hen verwarrend?
  • Hoe gaan buurtbewoners met die verwarrende interactie om?
  • Zijn er handvatten?


ANDERE WERKPLAATSEN IN DEZE SERIE


OPBOUW WERKPLAATS

Net als onze andere Ben Sajet Werkplaatsen start deze bijeenkomst met een korte presentatie met de laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en de laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag met het centrale vraagstuk voor deze avond.

De werkplaats begint om 17.00 met soep voor alle aanwezigen. Om 17.15 beginnen we met de presentatie.

AANMELDEN
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar laura@bensajetcentrum.nl