Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

hero-image
hero-image

Agenda

In dit overzicht zijn de activiteiten van het Ben Sajet Centrum voor de komende periode opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar thematische bijeenkomsten met een éénmalig karakter en de Ben Sajet Werkplaatsen. Bij alle activiteiten gaat het om de uitwisseling tussen professionals, ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers.