hero-image
home-image

Agenda

In dit overzicht zijn de activiteiten van het Ben Sajet Centrum voor het komend jaar opgenomen. Naast een startconferentie op 22 april 2016 vloeit het overgrote deel van de activiteiten voort uit de huidige drie programma’s: (i) vernieuwing gezondheidszorg kwetsbare ouderen, (ii) dementiezorg en (iii) integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar thematische bijeenkomsten met een éénmalig karakter en leergangen waar in een aantal samenhangende bijeenkomsten een bepaald thema of vraagstuk wordt verdiept. Bij alle activiteiten gaat het om de uitwisseling tussen professionals, opleiders en onderzoekers. De bijeenkomsten die we organiseren hebben daarom een interactief karakter.