hero-image

Agenda

In dit overzicht zijn de activiteiten van het Ben Sajet Centrum voor het komend jaar opgenomen. Het overgrote deel van de activiteiten vloeit voort uit de huidige vier programma’s. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar thematische bijeenkomsten met een éénmalig karakter, de Ben Sajet Werkplaatsen en leergangen waar in een aantal samenhangende bijeenkomsten een bepaald thema of vraagstuk wordt verdiept. Bij alle activiteiten gaat het om de uitwisseling tussen professionals, ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers.