Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

Mensen met een verstandelijke beperking

Doel  

Met dit programma richten we ons op de ondersteuning van (A) van gezinnen met een thuiswonend gehandicapt kind (B) thuiswonende volwassenen met een verstandelijke beperking (C) mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hierbij richten we ons op de volgende thema’s:

 • Participatie en sociale relaties van mensen met een verstandelijke beperking;
 • Burgerschap en participatie van mensen met een beperking, en daarbij in het bijzonder participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke-multiculturele context;
 • Hoe kwaliteit van zorg bij mensen met meervoudige beperkingen, met bijzonder ingewikkelde problematiek (moeilijk verstaanbaar gedrag) – op een hoger niveau gebracht kan worden (wat draagt daaraan bij – gelet op ‘evidence’);
 • Wat draagt bij aan kwaliteit van bestaan bij mensen met ernstige beperkingen, waaronder mensen met een meervoudig complexe handicap of ernstig meervoudige beperking.


Activiteiten

Ben Sajet Werkplaatsen
Het Ben Sajet Centrum organiseert, in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., zogeheten Werkplaatsen. Tijdens de Werkplaatsavonden delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Doel van de Werkplaats is om dit vraagstuk een stap verder te brengen. Iedere Werkplaats levert dus een concrete verbetering op voor de dagelijkse zorgpraktijk in Amsterdam.

Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad
In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich vaak in ernstige problemen zoals dakloosheid, criminaliteit, schulden, verslaving, complexe zwangerschappen en moeder-kind problematiek. Om vanuit de hulpverlening deze groep mensen beter te kunnen begeleiden, moet er zicht komen op de externe factoren, patronen en mechanismen waardoor deze problemen kunnen ontstaan.

Een omvangrijke vraag die velen bezighoudt maar een antwoord is er tot op heden niet. Een passend antwoord proberen de partners van het Ben Sajet Centrum in het programma ‘Meer op Eigen Benen’ wél te vinden. Het programma start in Amsterdam en Den Haag, omdat ernstige problematiek bij deze doelgroep met name voorkomt in grote etnisch diverse steden.

Sociale relaties & ICT
Sociale Relaties & ICT is een onderzoeksproject van het Ben Sajet Centrum en de Vrije Universiteit van Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en hun ouders.
Het hebben van vrienden, goed om kunnen gaan met begeleiders of een goede band hebben met je ouders. Sociale relaties zijn belangrijk voor ieder mens. Ze zijn alleen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Technologie (ICT) kan mensen daarbij helpen. In dit project willen we sociale relaties bevorderen met behulp van technologie.

Programmaraad

 • Prof. dr. Carlo Schuengel hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder psychosociale problematiek en gehandicapten zorg aan de  VU
 • Prof.dr. Monique Kremer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA
 • Prof.dr. Xavier Moonen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de UvA
 • Dr. Paula Sterkenburg Docent en Onderzoeker aan de VU
 • Dr. ir. Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de HvA
 • Dr. Isolde Woittiez Senior wetenschappelijk medewerker SCP
 • Drs. Peter Wurschy docent ROCVA
 • Drs. Yvonne Heijnen-Kaales MBA Programmamanager BCS
 • Drs. Mirjam Wouda, coordinator BSc vanuit Ons Tweede thuis