Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

hero-image
hero-image

Publicaties

Wij publiceren regelmatig over uiteenlopende actuele thema’s binnen de (langdurige) zorg. U kunt een overzicht van deze publicaties per programma downloaden. Sommige publicaties zijn ook te downloaden via onze website.

Programma's
 • Gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen X
 • Langdurige zorg en dementie X
 • Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking X
 • Zorgvriendelijke stad X
 • Ontwikkeling van end of life care voor (kwetsbare) ouderen

 • Interventies gericht op de verbetering van de (transmurale) ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen

 • Eenzaamheid onder oudere migranten; literatuuronderzoek en interviews

 • Eerstelijns- en wijkgerichte ouderenzorg: onderbouwing voor een integrale vernieuwingsstrategie in Amsterdam

 • Welke sociale interventies kunnen hulpbehoevendheid bij kwetsbare ouderen uitstellen of verminderen?

 • Variaties in zorggebruik bij verschillende typen Amsterdamse ouderen; een lange termijnanalyse

 • Zicht op kwetsbaarheid in Amsterdam

 • Beeldverslag-Cross-overwerkplaats-bijeenkomst-I

 • NetWerkbijeenkomst SRICT