hero-image

Sabina Mak

Programmamanager Kwetsbare Ouderen

Sinds november 2017 is Sabina bij het Ben Sajet Centrum actief als programmamanager voor het programma Kwetsbare Ouderen. Tijdens een studie Psychologie, en later HBO-V, legde Sabina fundament voor haar huidige carrière. Zo werkte zij tijdens haar studie jarenlang als helpende op een psychogeriatrische afdeling in Amsterdam Zuid, en na HBO-V heeft ze 8 jaar bij Vilans gewerkt. In alles wat ze in haar werk doet, is haar grote drijfveer altijd: de mensen die zich dagelijks inzetten voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, zoveel mogelijk in hun kracht zetten. Met als resultaat dat zorgprofessionals (maar ook vrijwilligers en mantelzorgers) meer ruimte ervaren om naar de behoeften en wensen van de mensen te kúnnen luisteren om de meest optimale en veilige zorg en ondersteuning te kúnnen bieden.