Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

Kwetsbare ouderen

Doel

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal 75-plussers gaat met 60% toenemen tot 2,1 miljoen in 2030. Met dit programma willen we de integrale gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen vernieuwen. Over de grenzen van eerste- en tweedelijnszorg, informele zorg, sociale ondersteuning en welzijn.

Onderzoeksprogramma Acute Ouderenzorg (2019-2024)

Ouderen ondervinden te vaak moeilijkheden bij het ontvangen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is structureel overbelast en na een ziekenhuisopname is plaatsing vaak moeilijk. Met dit onderzoeksprogramma willen we interventies  introduceren die helpen dit probleem op te lossen. Dichtbij huis, met meer aandacht voor ondersteuning door de huisarts. Maar ook onderzoeken we wat beter kan in het ziekenhuis en experimenteren we met een nieuwe voorziening, de wijkkliniek.

De organisatie van het programma

Het programma wordt geleid door Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg AMC-HvA.
De programmaraad bestaat uit:

  • Wilma Scholte op Reimer, voorzitter domein Gezondheid HvA
  • Erik Jan Wilhelm, hoofd Strategie & analyse Zilverenkruis-Achmea
  • Edwin van der Meer, voorzitter RvB BovenIJ, KMA, SIGRA
  • Paulien van Hessen, voorzitter RvB SAG
  • Saskia Schalkwijk, projectleider broedplaats Amsterdam-Amstelveen innovatie zorgberoepen/ opleidingen Zorg Instituut, directeur SIGRA
  • Michiel Heidenrijk, directeur AHTI
  • Ronald Schmidt, RvB Cordaan
  • Robbert Gobbens, associate lector multimorbiditeit InHolland
  • Fleur Thomese, universitair hoofddocent Sociale wetenschappen VU
  • Hein van Hout, senior onderzoeker Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc

Resultaten

Beter Oud in Amsterdam (2016-2018)
In het project ‘Beter Oud in Amsterdam, integrale eerstelijns ouderenzorg’ gaven we samen met een aantal Amsterdamse huisartsenpraktijken de ouderenzorg meer structuur en samenhang.

Opbrengsten
handreiking voor huisartsenpraktijken ‘Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’
Poster ‘Aandachtspunten en adviezen voor huisarts, POH en wijkverpleegkundigen vanuit ouderen’. I
Artikel in vakblad de POH ‘Beter Oud in Amsterdam: belangrijke rol voor POH’er
Blog ‘Verleiden van Amsterdamse ouderen in de eerste lijn gaat niet in één dag’

Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
De Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. is sinds 2018 officieel onderdeel van het Ben Sajet Centrum. Twee van de ouderen uit de delegatie nemen ook deel aan de nationale raad van ouderen die overlegt met de minister van VWS.

Publicaties

Benieuwd naar de kennis rond een aantal belangrijke thema’s in de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen en welke vraagstukken er vanuit de praktijk bestaan? Klik hier voor een overzicht of kies voor een van onderstaande thema’s.

Meer informatie over dit programma?
Stuur een e-mail naar Krijn van Beek, krijn@bensajetcentrum.nl