hero-image

Over het Ben Sajet centrum

De zorgvraag verandert. Opvattingen van mensen over ‘hun’ zorg zijn volop in beweging. Maar ook de samenstelling van de Amsterdamse bevolking verandert snel. Zorgprofessionals nemen initiatieven om de zorg beter op de veranderende vraag te laten aansluiten.  Wetenschappelijke ontwikkeling van nieuwe inzichten over (het omgaan met) ziekte en beperking. Er ontstaan nieuwe inzichten over dementie, gezondheidszorg voor ouderen, omgaan met een verstandelijke beperking, of over participatie. Ook beroepsopleidingen zitten niet stil en geven een impuls aan de zorg. Het Ben Sajet Centrum wil onderzoekers, professionals en opleiders bij elkaar brengen. Niet als doel op zich, maar om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren.

Wat is het doel?
Voor wie zijn wij er?
Wie werken er samen?
Hoe gaan wij te werk?
Wie is wie bij het Ben Sajet Centrum?
De locatie

Wat is het doel?
Het doel van het Ben Sajet Centrum is om nieuwe zorgpraktijk te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven van mensen – die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen – structureel verbetert. Om dit te bereiken werken we in programma’s en projecten, waarbinnen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, professionals uit de zorgpraktijk, en (beroeps)opleidingen op alle niveaus samenwerken. Vanzelfsprekend betrekken we daarbij de zorgvragers.

Voor wie zijn wij er?
Het Ben Sajet Centrum is er voor professionals die de zorg voor hun cliënten willen verbeteren. Voor wetenschappers die hun inzichten willen delen met professionals en opleiders. Voor opleiders die hun studenten optimaal willen voorbereiden op de beroepspraktijk van straks.

Wie werken er samen?
Het Ben Sajet Centrum bundelt de krachten van organisaties op het terrein van zorg, opleidingen, onderzoek en beleid.

 • AMC
 • VUMC
 • UvA / HvA
 • VU
 • InHolland
 • ROC van Amsterdam
 • Cordaan
 • Ons Tweede Thuis
 • Amsta
 • Stichting Actief Burgerschap
 • Amsterdam Health and Technology Institute
 • Gemeente Amsterdam

 

Hoe gaan wij te werk?
Eerste stap in elk programma is dat in beeld wordt gebracht wat zorg is die werkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland, maar natuurlijk kijken wij ook naar goede voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens organiseert het Ben Sajet Centrum bijeenkomsten om mensen uit de zorg, beroepsopleidingen en wetenschap bij elkaar te brengen. Doel is steeds om met elkaar na te gaan wat deze nieuwe inzichten voor cliënten voor meerwaarde hebben en wat deze inzichten voor de zorgpraktijk betekenen. Wat kán en moet er beter. Vervolgens werken wij samen met opleiders en professionals uit hoe je veranderingen in de praktijk concreet kunt uitwerken.

Wat zijn de programma’s van het Ben Sajet Centrum?

We hebben nu een vijftal programma’s in uitvoering. Daarbij kijken we, en staan we op voor, nieuwe ideeën en vragen vanuit praktijk, wetenschap en opleiding, om programma’s te ontwikkelen.

1. Integrale vernieuwingsstrategie in de zorg voor kwetsbare ouderen.

2. Langdurige zorg en dementie

3. Zorg bij verstandelijke beperking

4. Zorgvriendelijke stad

Meer weten over de programma’s? Klik hier

Wie is wie bij het Ben Sajet Centrum?

Bij het Ben Sajet Centrum werken programmamanagers die, samen met alle partners in de programma’s en met een programmaraad, uitvoering geven aan de programma’s.  Wilt u contact met één van hen, stuur een email naar: info@bensajetcentrum.nl

De locatie
Het Ben Sajet Centrum is gevestigd aan de Zwanenburgwal 206 in Amsterdam