hero-image

Over het Ben Sajet Centrum

Wat is het doel?
Het Ben Sajet Centrum brengt partijen bij elkaar voor vernieuwing van de langdurige zorg in regio Amsterdam. Met als doel de kwaliteit van leven van mensen – die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen – structureel te verbeteren. Dit doen wij in programma’s waarin academische kennis, praktijkgericht onderzoek, de beroepspraktijk en het onderwijs worden samengebracht. En met sterke partners die beschikken over alle kennis, ervaring en mogelijkheden. De opgedane nieuwe inzichten brengen we daarna in de praktijk.

Voor wie zijn wij er?
Voor professionals die de zorg voor hun cliënten willen verbeteren; voor wetenschappers die hun inzichten willen delen met professionals en opleiders; voor opleiders die hun studenten optimaal willen voorbereiden op de beroepspraktijk van straks.

Hoe gaan wij te werk?
Eerste stap in elk programma is dat in beeld wordt gebracht wat zorg is die werkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland, maar natuurlijk kijken wij ook naar goede voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens organiseert het Ben Sajet Centrum Werkplaatsen om mensen uit de zorg, beroepsopleidingen en wetenschap bij elkaar te brengen. Doel is steeds om met elkaar na te gaan wat deze nieuwe inzichten voor cliënten voor meerwaarde hebben en wat deze inzichten voor de zorgpraktijk betekenen. Wat kán en moet er beter. Vervolgens werken wij samen met opleiders en professionals uit hoe je veranderingen in de praktijk concreet kunt uitwerken.

Waarom de naam Ben Sajet?
We zijn trots op onze naam, waarmee we eer geven aan Ben Sajet, de arts die het verschil maakte voor kwetsbare Amsterdammers. Lees hier wie hij was.

Wie werken er samen?

 • AMC
 • VUMC
 • UvA / HvA
 • VU
 • InHolland
 • ROC van Amsterdam
 • Cordaan
 • Ons Tweede Thuis
 • Amsta
 • Stichting Actief Burgerschap
 • Amsterdam Health and Technology Institute
 • Gemeente Amsterdam