Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Onze ambitie
Daadwerkelijk invloed hebben op programma’s en projecten voor ouderen, dat is waar we voor staan. Dit doen we door de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen uit Amsterdam en omgeving (West-Friesland en Almere) te horen en te vertalen voor onderzoekers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk.

Onze waarden
Dit betekent dat we als ouderendelegatie…
… vanaf de start van een initiatief betrokken zijn
… luisteren, maar ook een actieve bijdrage leveren
… onze ervaringskennis en deskundigheid inzetten
… altijd vanuit onze achterban spreken

Lopende projecten
– Meedenken over inhoudelijke invulling van het onderzoeksprogramma acute ouderenzorg
– Hackathon met en voor ouderen in Amsterdam
– Opzetten digitaal ouderenpanel voor Amsterdam

Contact
Wim Schuijlenburg
Voorzitter Ouderendelegatie Amsterdam e.o.
E w.schuijlenburg@gmail.com
T 06  542 709 86

Sabina Mak
Programmamanager Kwetsbare Ouderen (Ben Sajet Centrum)
E sabina@bensajetcentrum.nl
T 06 109 605 49