Disease- en casemanagement; Het één sluit het ander niet uit (Ben Sajet Werkplaats)

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen

Deze werkplaats staat het thema disease- en casemanagement centraal. Patricia Jepma (Onderzoeker Complex Care & Docent HBO-Verpleegkunde) en Marjolein Snaterse (Onderzoeker Response-2 & Docent HBO-Verpleegkunde) doen hier beiden onderzoek naar.
Patricia onderzoekt binnen de Cardiologische Zorgbrug hoe bij kwetsbare ouderen (cardiologische patiënten) disease management kan worden gecombineerd met case management en hartrevalidatie tijdens en na een – cardiologische – ziekenhuisopname.
Marjolein onderzoekt binnen de Response-2 studie de rol van de verpleegkundige op cardiovasculair risicomanagement na een hartinfarct.

Samen met Wilma Scholte op Reimer (bijzonder hoogleraar complexe zorg) vertellen zij tijdens deze werkplaats op donderdagavond 21 september 2017 wanneer disease management over gaat in casemanagement, en visa versa, wat de verpleegkundige gecoördineerde interventies inhouden en welke resultaten zij tot nu toe hebben opgeleverd. Vervolgens gaan zij, samen met jullie, in op hoe verpleegkundigen hier een bijdrage aan kunnen leveren.

 PatriciaMarjoleinWilma
Foto: Van links naar rechts: Patricia Jepma, Marjolein Snaterse en Wilma Scholten op Reimer 

Doelgroep
Verpleegkundigen vanuit verschillende organisaties (wijkverpleegkundigen, ziekenhuisverpleegkundigen, POH, bijv. met aandacht voor cardiovasculair risicomanagement) en andere belangstellenden.

Aanmelden
De werkplaats start om 17:00 uur en duurt tot 19:00 – 19:30 uur (inclusief catering). Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl