Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

hero-image
hero-image

Academie

  • Tijdens onze dialoogbijeenkomsten komt telkens een ander thema uit het dagelijks leven in de langdurige zorg aan bod. Ervaringsdeskundigen, hun naasten, hulpverleners, én onderzoekers gaan in gesprek over thema’s die ieder van hen uit de slaap houden. Doel is om van elkaar te leren en onze kijk op het vraagstuk te verbreden. Lees verder
  • Wij publiceren regelmatig over uiteenlopende actuele thema’s binnen de (langdurige) zorg. U kunt een overzicht van deze publicaties per programma downloaden. Sommige publicaties zijn ook te downloaden via onze website. Lees verder
  • Het Ben Sajet Centrum organiseert, in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, regelmatig een werkplaats. Studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Doel is om dit vraagstuk een stap verder te brengen. Lees verder